***ILMAINEN TOIMITUS YLI 40€ TILAUKSILLE***

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Salut365.fi verkkokaupan asiakasrekisteriä käytetään verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen
sekä yhteydenpitoon ja markkinointiin. Voit tarkastaa henkilötietolain mukaisesti sinusta tähän
rekisteriin tallennetut tiedot. Ohjeet rekisteritietojen tarkastamiseen löydät rekisteriselosteen lopusta.

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 20.10.2015
Rekisterinpitäjä ja palveluntarjoaja
Salut Sales / Karjatie Oy Ab Kokkilantie 835 25230 ANGELNIEMI
Rekisteriasioista vastaava henkilö puh. +358 40 521 2599


Rekisterin nimi
Salut365.fii asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
● asiakassuhteen hoitaminen
● palvelun toteuttaminen ja asiakastapahtumien varmentaminen
● asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi
● mielipide- ja markkinatutkimusten sekä muiden vastaavien käyttötarkoitusten toteuttaminen
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
● yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
● rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä
tieto
● asiakkaan ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
● asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
asiakaspalautteet ja yhteydenotot
● arvonta- ja kilpailuvastaustiedot viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
● palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot sekä asiakkaan mahdollisesti
antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
● mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset tarjonnanestotiedot ja muut asiakkaan
suostumuksella kerätyt tiedot
Rekisterin tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan rekisteröityessä, tilatessa uutiskirjeen tai tilatessaan
tuotteita asiakkaalta itseltään verkkokaupassa tai evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden
avulla.
Tietojen luovuttaminen
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään tietokannassa, joka on on suojattu salasanoin ja sitä käsittelevät
tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa konesaleissa ja järjestelmä on suojattu palomuurilla
Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla palveluntarjoajan työntekijöillä, joiden työtehtävien kannalta
tietoihin pääsy on tarpeellista. Asiakasrekisteri on suojattu henkilökohtaisin salasanoin.
Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen, kielto-oikeus ja tietojen poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.Tarkastuspyynnön voi
tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua
pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista
ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai lmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.
Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista, kun hänen asiakkuutensa ja siihen liittyvät molemminpuoliset
velvoitteet ovat päättyneet. Ostotietoja säilytetään rekisterissä 2 vuoden ajan.

Ly-tunnus FI-1824468-7 

Suomi fi