*** GRATIS FRAKT FÖR BESTÄLLNINGAR ÖVER 40 € ***

Registerbeskrivning (SWE)

SWE

Registerbeskrivning

Nätbutiken Salut365.fi kundregister används för att sköta nätbutikens kundrelationer samt kundkontakt och marknadsföring. I enlighet med personuppgiftslagen kan du kontrollera den information som lagras om dig i detta register. Instruktioner för att kontrollera registeruppgifter hittar du i slutet av registerbeskrivningen.

Personuppgiftslagens (523/1999) 10 § och registerbeskrivning i enlighet med 24 §
Datum för uppgörande 20.10.2015
Registeransvarig och tjänsteleverantör
Salut Sales/ Karjatie Oy Ab Kokkilantie 835 25230 ANGELNIEMI
Ansvarig person för registerfrågor +358 40 521 2599

Registrets namn
Salut365.fi kundregister

Syftet med behandlig av personuppgifter
Kundernas personuppgifter får behandlas för följande ändamål:
● vård av kundrelationen
● genomförande av tjänst och kontroll av kundevenemang
● utveckling av kundservice och affärsverksamhet, marknadsföring, analys och statistik
● opinions- och marknadsundersökningar, och för genomförande av andra liknande ändamål

Registrets uppgifter

Registret får innehålla följande information:
● kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadresser
● registreringsinformation, såsom användarnamn, smeknamn, lösenord och annan information som kan användas för identifiering
● kundens ålder, kön, titel eller yrke och modersmål
● information om kundrelationen, inklusive fakturering och betalningsinformation, produkt- och orderinformation, kundrespons och kontakter
● Information som gäller genomförande av kommunikation för lotteri- och tävlingssvar
● Information om tjänstens användning, såsom bläddrings- och sökinformation samt profilerings- och intresseinformation som kunden eventuellt har uppgett
● alla tillstånd och medgivanden, liksom potentiella beställningsspärrar och andra uppgifter som samlats in med kundens samtycke

Registrets informationskällor

Information om kunden fås i nätbutiken av kunden själv med hjälp av cookies eller liknande teknik, när kunden registrerar sig, beställer nyhetsbrev eller produkter.

Utgivande av uppgifter

Registrets uppgifter lämnas inte ut till tredje part, utanför EU eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Dataskyddsprinciper

Registrets datainnehåll lagras i en databas, som skyddas av lösenord. Informationssystemets maskiner som hanterar registret befinner sig i låsta datacenter och systemet skyddas av en brandvägg. Kundregistret är endast tillgängligt för anställda hos tjänsteleverantören, vars arbetsuppgifter kräver tillgång till informationen. Kundregistret är skyddat med personliga lösenord.

Kontrollrätt, implementering av kontrollrätten, förbudsrätt och radering av data

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om honom eller henne. Skriftlig begäran om insyn bör undertecknas och skickas till den person som ansvarar för registerärenden. Begäran om insyn kan också lämnas personligen på den registeransvariges kontor på ovan nämnd adress. Begäran om insyn kan göras kostnadsfritt en gång per år. Begäran om insyn besvaras snabbt, vanligtvis två veckor efter det att begäran lämnats.

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring samt opinionsundersökningar och marknadsundersökningar, och har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta den som handlägger registret eller genom anmälan till registeransvariges kundtjänst. Kunden kan begära borttagning av informationen, när hans kundstatus och därmed ömsesidiga skyldigheter har upphört.

Adressinformation lagras i registret under 2 år.

Ly-tunnus / Organisationsnummer FI-1824468-7 

svenska sv